Stanoviska

1.

Nezávislá a bezpečná země

Chceme nezávislou a bezpečnou republiku, která může sama rozhodovat o ochraně svých hranic, o tom kdo u nás bude žít a pracovat, o svých zákonech a není podřízená žádnému zahraničnímu úřadu. Chceme Českou republiku ve které je prioritou státu především bezpečí a blaho občanů, kteří v ní pracují, žijí a vychovávají děti.

České peníze pro Česko

Odmítáme, aby Česká republika byla zemí, do které si zahraniční firmy budou přijíždět pro levnou pracovní sílu a lehký zisk. Peníze, které zahraniční firmy v naší zemi vydělávají by měli primárně v naší zemi zůstávat a využívat se pro rozvoj průmyslu a zlepšování platových a pracovních podmínek na trhu.

2.

3.

Referendum o členství ČR v EU

Požadujeme, aby občané České republiky měli právo po 16 letech členství vyjádřit svůj názor opět svobodně, v referendu. Jsou snad občané ČR pro politiky něco míň, než před 16 lety? Každý občan si zaslouží a má absolutní právo rozhodovat o tom, zda bude Česká republika členem EU i nadále. Evropská unie prošla dlouhou transformací a je zcela jiná, než při našem vstupu.

Konec neúnosné a drahé byrokracie v naší zemi

Nechceme, aby Česká republika byla úřednickou zemí, která se řídí úřady a nařízeními z Evropské unie. Jsme jednou z nejvíce byrokraticky zatížených zemí a nejméně efektivní státní správou v Evropě. Dlouhá stavební povolení, nekonečná byrokracie a šikana občanů ze strany státu a Evropy nesmí být nepříjemnou součástí života našich občanů.

4.

5.

Kontrola nad politickou korupcí

Chceme zemi, ve které volení zástupci dodržují zákony stejně, jako občané. Zemi, ve které platí stejná pravidla pro všechny. Není možné, aby politici placení z veřejných peněz mohli zneužívat peníze, státní zakázky nebýt nikdy potrestáni.

Soběstačná a svobodná země

Česká republika je země plná pracovitých, inteligentních a poctivých lidí. Politici nám to ale kazí. Nechceme zemi, která je závislá na drahých a nekvalitních potravinách z jiných zemí. Zemi, která je závislá na dotacích a která znehodnocuje práci občanů.

6.

7.

Vyvážené veřejnoprávní médium

Česká Televize je povinně placená z peněz občanů, kteří jí ročně posílají miliardy korun. Občané nemají přehled a kontrolu nad tím, jak je s penězi nakládáno. Hospodaření České televize je neprůhledné, netransparentní. ČT by měla buď projít reformou svého vedení a organizace a nebo nepožadovat povinné platby koncesionářských poplatků.

Vaše kliknutí
může pomoct ke změně

Podpořte prosím naše hnutí likem na našich Facebook stránkách. Děkujeme!