EU je nedemokratická

O zákonech schválených v EU rozhoduje Evropská komise, v ní zasedá 28 Komisařů z různých států. Tito komisaři jsou vybírání na základě jejich “evropanství“ a slibují, že nebudou prosazovat národní zájmy. Evropští komisaři nejsou vůbec voleni přímo občany EU – směrnice a nařízení, které Evropská komise schvaluje, sem míří od dobře placených neznámých Evropských úředníků. Během jednoho zasedání je schváleno několik tisíc stran směrnic. S jejich obsahem není většina poslanců vůbec obeznámena, či jen zhruba. Evropský parlament, také nemá právo zákony a nařízení z EU vetovat. Může je pouze pozdržet. Už z této podstaty o EU nerozhoduje lid, ale neznámí úředníci a komise, do které nikdo přímo nevolí.

Demokracie spočívá na vládě lidu. EU je ovšem velmi málo pod vlivem občanů a pravomoci vůbec „někam“ volit dává občanům spíše, jen protože musí. Klasický demokratický stát má vládu, která se skládá ze stran, které jsou voleny občany státu. Tato vláda poté rozhoduje o zákonech a všech dalších nařízeních. Volí se přímo lidé, kteří řeší zákona i je navrhují – pokud lidé nejsou spokojeni s vládou, mají šanci jednoduše zvolit příště vládu jinou. Ovšem v EU je toto ovlivnění mnohem složitější – EU má mnohem více občanů a kvůli různé velikosti států nemohou malé státy prosadit své zájmy a jsou tudíž ovládány těmi většími – navíc po Lisabonské úmluvě ztratily i právo veta. V demokracii jsou si všichni rovni, ovšem Lisabonská smlouva je Parlamentním institutem definována jako: „Nový systém hlasování kvalifikovanou většinou definovaný v Lisabonské smlouvě znamená oslabení vlivu České republiky v Radě, a to jak absolutně, tak i ve vztahu k velkým členským státům.“

„Výrazné omezení práva veta a rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou na větší počet oblastí. Lisabonská smlouva rozšiřuje možnosti použití tohoto způsobu rozhodování celkem o 68 oblastí, z toho u 19 oblastí se jedná o nahrazení stávajícího jednomyslného rozhodování a 49 oblastí je zcela nových. V historii Unie představuje toto rozšíření dosud největší posun. Z „citlivých“ oblastí jde například o vízovou, azylovou a přistěhovaleckou politiku, energetiku, dopravu a mnoho dalších“. Je zajímavé, že například oblast, ve které se jedná o: „azylovou a přistěhovaleckou politiku“ a to ještě 5 let před migrační krizí. Kdyby ČR nepodepsala tento dokument, mohla by se v budoucnu dobrovolně rozhodovat o migrační politice, ovšem v roce 2009 byl tehdejší prezident V. Klaus s. donucen určitými stranami a ústavním soudem ČR i pod určitým tlakem EU smlouvu podepsat. Přitom některé její body jasně popírají demokratické myšlenky a dodnes nám berou určitou část svobody a demokracie v EU. Lisabonská pozici v EU posunula ještě blíže k pozici pouhé loutky. Nyní musíme přijímat mnoho direktiv a nařízení bez práva o rozhodnutí o něm.

Náš vliv se nejsilněji (i když stále málo) projevuje v Evropském parlamentu. ČR tam má 21 poslanců z celkového počtu 705. Vede Německo (96) a Francie (79). Česká republika oproti předchozím letům ztrácí. Měla 24 poslanců, v roce 2009 ztrácí pouze na 22 poslanců. A nyní má jen 21 a to i po zvýšení celkového počtu poslanců Evropského parlamentu. Kvůli rozpolcení názorů i českých poslanců dochází k ještě většímu snížení Českého vlivu.

Výrazně silnějším celkem je Evropská komise. Má větší pravomoci a z větší části rozhoduje o celkovém rozpočtu a hlavně navrhuje zákony. Do té se lidé dostávají na základě návrhů členských států. Tudíž lidé nemají žádnou kontrolu nad tím, kdo se do Evropské komise dostane a zda to bude někdo z jejich státu. Ačkoliv nesmějí komisaři nikomu nadržovat, ani státům, ze kterých pocházejí, tak mnoho lidí s tímto nesouhlasí a označují Evropskou komisi jako jeden z hlavních problémů co se týče jejího vedení. Eurokomisaři byli například: Vladimír Špidla, Věra Jourová.

„Je známo, že nikdo nikdy nechce uchvátit moc s úmyslem se ji zříci“

Zdroje:

Adam Čaloud
Adam Čaloud
Odborný asistent Odchod z.s.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
ZÍSKEJTE ODZNAK A PODPOŘTE POLITICKY NEKOREKTNÍ ČLÁNKY!

Nejsme sice velké médium, ale snažíme se dělat kvalitní práci. Chcete nás podpořit? Pro naše pravidelné dárce máme odznaky zdarma! 

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ

Zůstaňme prosím ve spojení pomocí e-mailu. Budeme zasílat zajímavé a užitečné informace.