Poškozování národních hodnot

Levicové směřování a poškozování národních hodnot a podpora extremistickým organizací

Není žádným překvapením, že EU se kloní k levici a dnešnímu „sluníčkářství“. Podpora některých organizací je překvapující zejména proto, že určité organizace jsou velmi často mnoha lidmi brány jako extrémistické a nedá se říct, že by s jejich podporou souhlasila většina občanů EU. Přesto EU mnoho takových organizací podporuje – od organizací pro tzv. ekoterorismus po organizace deportující uprchlíky z jejich zemí do EU. Navíc tímto počínáním poškozuje národní hodnoty a dle slov určitých politiků EU je to správně, neboť všechny státy EU se musí časem připravit na to, že se stanou součástí velkého Evropského celku.

„V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním, nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku, čím dříve si to všichni uvědomíme tím lépe“

-Herman van Rompuy (bývalý předseda Evropské rady)

Letos otřáslo světem hnutí BLM (Black Lives Matter) – většinová část podporovatelů způsobila obrovské demonstrace, které umožnili lidem rabovat, krást, napadat lidi a i zabít. EU ovšem podpořila jen mírumilovné protestanty a i myšlenku: „Na černých životech záleží“

Zde narážíme na problém toho, že cca. 100 politiků se v EU pro toto tvrzení a hnutí nevyslovilo. Mnoho z nich řeklo, že záleží na všech životech. EU dále požaduje, aby všechny státy uznaly a omluvily se za: „minulé křivdy a zločiny proti lidskosti (včetně otroctví)“ proti menšinám jiné barvy pleti. Například ČR nikdy nic podobného neudělala – omlouvala by se tedy neoprávněně. Ale samotná myšlenka uznání by nebyla tak špatná, ovšem EU dlouhodobě nějaké myšlenky propaguje více než jiné. Málokdy se dočtete na výročí konce druhé světové války, že EU vyzívá Němce k omluvě židům a všem dalším Slovanům. A dalo by se uvést mnoho dalších případů. EU je zjednodušeně levicově zaměřená a soustředí se jen na určité věci, zatímco jiné záměrně či nezáměrné neříká a zamlčuje.

Další organizací o, které stojí za to se zmínit je LGBT. Jedná se o hnutí týkající se pohlaví a sexuální identity. Je to NÁZOROVÉ hnutí, a jak řekl polský ministr spravedlnosti: „Evropská komise a všechny orgány EU jsou povinné respektovat národní identitu jednotlivých států, musejí dodržovat zásadu rovnosti všech samospráv a občanů, kteří mají právo na svobodu názoru a přesvědčení“ což vyplývá ze smluv o EU. Evropská unie argumentovala tím, že: „Unijní hodnoty a základní práva musí být respektována všemi 27 členskými státy,“. To ovšem nikdo nepopřel –  v žádné zemi EU nejsou potlačována práva na libovolnou sexuální orientaci a sexuální identitu (pokud je to v mezích zákona a neohrožuje to svobody jiných). LGBT podporuje mnohem více než jen toto a stejně jako BLM často propaguje marxistické a ultralevicové cíle a dle smluv o EU nemá Evropská unie právo jakkoliv přikazovat svým členům a občanům zda musí s LGBT souhlasit či ne a už vůbec nesmí vydíráním pomáhat splnit jejich cíle. Což je vidět i na příkladu Polska, kde se třetina obcí postavila proti LGBT a představila projekt, ve kterém se vyhradila jakožto oblast proti LGBT. V cílech tohoto projektu není nijak potlačit svobodu slova, nebo zakázat svým obyvatelům být součástí této organizace. Spíše se snaží poukázat na to, že nebude kvůli přesvědčení většinového obyvatelstva finančně a dalšími způsoby LGBT podporovat. EU zareagovala zastavením dotací, které do obcí mířily a také jim nebyly přiděleny peníze z partnerských programů.

Ještě je dobré zmínit, že EU dlouhodobě staví národní hodnoty na poslední místo a vyzdvihuje spíše evropské symboly hodnoty. Když to uvedeme na naší zemi, tak šíří mezi lidmi myšlenku že jsou spíše Evropany, nežli Čechy. Vzhledem k tomu že EU vše centralizuje a sjednocuje, se není čemu divit. Skutečně skončíme ve velkém sjednoceném ultralevicovém státě bez národních hodnot?

Zdroje:

Adam Čaloud
Adam Čaloud
Odborný asistent Odchod z.s.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
ZÍSKEJTE ODZNAK A PODPOŘTE POLITICKY NEKOREKTNÍ ČLÁNKY!

Nejsme sice velké médium, ale snažíme se dělat kvalitní práci. Chcete nás podpořit? Pro naše pravidelné dárce máme odznaky zdarma! 

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ

Zůstaňme prosím ve spojení pomocí e-mailu. Budeme zasílat zajímavé a užitečné informace.