EFTA

8e40a131-p1u5owx35myz3sxk84pp00o0aqccv36bcaky93lhuo

„Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, anglicky European Free Trade Association – EFTA) je mezinárodní organizace založená v roce 1960. Posláním organizace je podpora prosperity a hospodářské spolupráce mezi jejími členy. Organizace vznikla jako protiváha k Evropskému hospodářskému společenství (dnešní Evropská unie) uzavřením Stockholmské smlouvy ze 4. ledna 1960, vedoucí zemí uskupení byla Velká Británie.

Evropská unie uzavřela s Evropským sdružením volného obchodu v Portu v roce 1992 smlouvu o vytvoření společného Evropského hospodářského prostoru. Účast Švýcarska odmítli ještě v roce 1992 jeho občané v referendu. Švýcarsko tak jako jediná země není součástí Evropského hospodářského prostoru a reguluje své hospodářské vztahy s Evropskou unií na základě řady bilaterálních smluv tak, že je součástí Evropského jednotného trhu podobně jako ostatní země ESVO.“ – taková je definice na Wikipedii. Říká vše podstatné.

Při odchodu z EU by bylo nejlepší stát se součástí ESVO. Tím pádem se moc nezmění naše ekonomicky – hospodářská situace vůči EU. Stále budeme moci exportovat výrobky do EU, obchodovat s členy EU a využívat dalších výhod Evropského hospodářského prostoru.

Další možností je pozice Švýcarska. V roce 1999 balíček smluv, který obsahuje volný pohyb osob, snižuje technické obchodní bariéry a umožňuje rozvoj obchodu. Navazující sada smluv pak byla podepsána v roce 2004, zabývající se zejména úpravou podílu Švýcarských finančních příspěvků pro ekonomickou a sociální kohezi v rámci EU. Evropská unie je stabilně největším obchodním partnerem Švýcarska, obchod s EU představuje okolo 70 % švýcarského obchodu. Pro EU je Švýcarsko 4. nejdůležitější obchodní partner. To je nadmíru výhodná pozice, která ještě více umožňuje využívat výhod EU a přitom nebýt jejím členem. Situace Švýcarska je stejná, ne–li lepší než ČR a to není členem EU. Země EFTA označily volné obchodní dohody prakticky se všemi středoevropskými a východoevropskými zeměmi toužící po spojení EU, právě tak jako s baltskými státy, Turecko, Izrael, a Maroko. Takzvaný spoj příkazy na činnost byly podepsány s Albánií, Makedonií, Tuniskem, Egyptem, Libanonem, Jordánskem, a Palestinou – tyto příkazy obvykle předcházejí vyjednávání na volných obchodních dohodách. Jiná vyjednávání začaly s Kanadou a Kyprem. To souvisí s neutralitou České republiky.

Odchod z EU by rozhodně neznamenal dlouhodobý úpadek ekonomické situace a nezadlužil by ČR.

ČR by se stala svobodnější a je také dosti možné že pokud by využila možností tak i více prosperující, než v EU.

Zdroje:

Filip Leško
Filip Leško
Odborný asistent Odchod z.s.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
ZÍSKEJTE ODZNAK A PODPOŘTE POLITICKY NEKOREKTNÍ ČLÁNKY!

Nejsme sice velké médium, ale snažíme se dělat kvalitní práci. Chcete nás podpořit? Pro naše pravidelné dárce máme odznaky zdarma! 

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ

Zůstaňme prosím ve spojení pomocí e-mailu. Budeme zasílat zajímavé a užitečné informace.