EFTA

8e40a131-p1u5owx35myz3sxk84pp00o0aqccv36bcaky93lhuo

„Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, anglicky European Free Trade Association – EFTA) je mezinárodní organizace založená v roce 1960. Posláním organizace je podpora prosperity a hospodářské spolupráce mezi jejími členy. Organizace vznikla jako protiváha k Evropskému hospodářskému společenství (dnešní Evropská unie) uzavřením Stockholmské smlouvy ze 4. ledna 1960, vedoucí zemí uskupení byla Velká Británie.

Evropská unie uzavřela s Evropským sdružením volného obchodu v Portu v roce 1992 smlouvu o vytvoření společného Evropského hospodářského prostoru. Účast Švýcarska odmítli ještě v roce 1992 jeho občané v referendu. Švýcarsko tak jako jediná země není součástí Evropského hospodářského prostoru a reguluje své hospodářské vztahy s Evropskou unií na základě řady bilaterálních smluv tak, že je součástí Evropského jednotného trhu podobně jako ostatní země ESVO.“ – taková je definice na Wikipedii. Říká vše podstatné.

Při odchodu z EU by bylo nejlepší stát se součástí ESVO. Tím pádem se moc nezmění naše ekonomicky – hospodářská situace vůči EU. Stále budeme moci exportovat výrobky do EU, obchodovat s členy EU a využívat dalších výhod Evropského hospodářského prostoru.

Další možností je pozice Švýcarska. V roce 1999 balíček smluv, který obsahuje volný pohyb osob, snižuje technické obchodní bariéry a umožňuje rozvoj obchodu. Navazující sada smluv pak byla podepsána v roce 2004, zabývající se zejména úpravou podílu Švýcarských finančních příspěvků pro ekonomickou a sociální kohezi v rámci EU. Evropská unie je stabilně největším obchodním partnerem Švýcarska, obchod s EU představuje okolo 70 % švýcarského obchodu. Pro EU je Švýcarsko 4. nejdůležitější obchodní partner. To je nadmíru výhodná pozice, která ještě více umožňuje využívat výhod EU a přitom nebýt jejím členem. Situace Švýcarska je stejná, ne–li lepší než ČR a to není členem EU. Země EFTA označily volné obchodní dohody prakticky se všemi středoevropskými a východoevropskými zeměmi toužící po spojení EU, právě tak jako s baltskými státy, Turecko, Izrael, a Maroko. Takzvaný spoj příkazy na činnost byly podepsány s Albánií, Makedonií, Tuniskem, Egyptem, Libanonem, Jordánskem, a Palestinou – tyto příkazy obvykle předcházejí vyjednávání na volných obchodních dohodách. Jiná vyjednávání začaly s Kanadou a Kyprem. To souvisí s neutralitou České republiky.

Odchod z EU by rozhodně neznamenal dlouhodobý úpadek ekonomické situace a nezadlužil by ČR.

ČR by se stala svobodnější a je také dosti možné že pokud by využila možností tak i více prosperující, než v EU.

Zdroje:

Filip Leško
Filip Leško
Odborný asistent Odchod z.s.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Darovací formulář

Nejsme placeni z dotací ani státemZa Green Deal zaplatíme všichni. I zlomek této částky však může pomoct k boji za jeho zrušení. 

Sledujte nás na FacebookU

Stačí jednou kliknout a už Vám neuniknou žádné novinky z politiky, ani z dění v našem spolku!