Obnova národních hodnot a tradic

V jedné z našich stanov je pojednáváno o tom, že v důsledku EU a vlivu dnešní geopolitické situace mizí národní hodnoty a jsou nahrazovány hodnotami Evropskými, zároveň se EU spíše než ke spolupráci států přibližuje k velkému superstátu se správními celky. Podíl na tom má podpora levicově směřovaných organizací, tak mýty o EU a v neposlední řadě i jeden z pilířů EU a to její sebepropagace, která jde až do extrému. Každý projekt, každá drobnost, která souvisí nebo je spolufinancována EU, má svoji štědrou část na propagaci – aby se nezapomínalo na to, kdo nám peníze dal. Často se může jednat až o 25% z celkové dotace nebo fondu. Na každém rohu vidíme modrou vlaječku – bez zaváhaní si můžeme říci, že ab jste alespoň jednou denně neviděli vlaječku EU, tak musíte být velice šťastní nebo asociální lidé. Rozhodně jsme si už zvykli na to, že ji vídáme častěji než české národní znaky. EU je všude – na plakátech, billboardech, v televizi na Facebooku i na dalších místech. A tam všude má placenou propagaci. Bez ostychu lze konstatovat, že EU vede velice silnou propagandu (viz. Kampaň Ano EU z roku 2003), využívá na ní více peněz než například Coca-Cola celosvětově.

EU díky této masové propagandě a médiím dokázala to, že velké množství respondentů se cítí spíše Evropany a nikoliv Čechy. EU tlačí na to, aby se spojila měna, implementovaly zákony a neuzavíraly hranice. Pokud člověk vyzdvihuje svůj stát a dává mu své sympatie tak se může lehce stát, že bude místo pochvaly že je vlastencem, onálepkován jako extrémista a nacionalista.

  • „Hranice jsou ten nejhorší vynález, který kdy byl politiky vytvořen“
  • „Příliš posloucháte své voliče. Chovejte se raději jako Evropan na plný úvazek.“
  •  – Jean – Claude Juncker (předseda Evropské komise)
  • „Potřebujeme ducha evropského společenství a v případě nutnosti to musí být vynucené silou“
  • „Není filosofií EU, aby dav rozhodoval o svém osudu.“
  • – Martin Schulz (bývalý předseda Evropského parlamentu)
  • „Lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje.“
  • Jean Monet (zakladatel EU)

Pro další podobné výroky navštivte zdroj.

Jak je vidět, že jestli chceme zůstat národním samostatným státem, tak musí dojít k jednoduché změně – odchodu z Evropské unie.

Zdroje:

Filip Leško
Filip Leško
Odborný asistent Odchod z.s.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Darovací formulář

Nejsme placeni z dotací ani státemZa Green Deal zaplatíme všichni. I zlomek této částky však může pomoct k boji za jeho zrušení. 

Sledujte nás na FacebookU

Stačí jednou kliknout a už Vám neuniknou žádné novinky z politiky, ani z dění v našem spolku!