EU nemá alternativu

Pokud se s někým dostanete do sporu o EU a užitečnosti setrvání v ní, pravděpodobně se nevyhnete argumentům typu: „Když bychom odešli, tak už nebudeme moci svobodně cestovat, nepůjde už nijak obchodovat se státy EU, bez EU budeme ztraceni a nemá žádnou alternativu“. Když se ovšem podíváme na problém podrobněji, uvidíme, že to není úplně pravda. Evropská unie se totiž pyšní mnoha věcmi, které nejsou její zásluhou. Jak jinak by mohlo fungovat Norsko či Švýcarsko?

Pokud se nyní rozhodnete cestovat do Francie (pokud není mimořádné opatření) můžete cestovat bez hraniční kontroly, nebo procházení celní kontrolou. Díky čemu je toto umožněno? V roce 1985 uzavřelo pět států (Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko) v malém městečku Schengen vznikla Schengenská dohoda: „jejímž účelem bylo zrušit kontroly na hranicích mezi těmito státy a zajistit tak volný pohyb zboží a služeb přes hranice“ (MVČR). Celkem je v Schengenu 26 států, ale pouze 22 z nich je v EU. ČR se může jednoduše dostat do pozice Norska, které má přístup do všech států EU i dalších (například Švýcarska). Schengenský prostor je otevřen všem 26 státům a nezáleží, zda jsou v EU. Jak je toho docíleno, když podle stránek MVČR je Schengenský prostor kontrolován převážně EU? Díky asociačním dohodám, které májí nečlenské státy s Evropskou Unií. Takové smlouvy má s EU podepsané nejen Norsko a třeba Švýcarsko, ale nějaké africké státy, které se na základě nich mohou účastnit volného obchodu v EU. Nejsou součástí Schengenského prostoru na rozdíl od Norska a Švýcarska.

Je pravdou, že Evropská unie je ekonomicky výhodná z pohledu obchodování mezi státy. Není to žádným tajemstvím, neboť za tímto účelem předchůdce EU vznikal – řeč je o Evropských společenstvích, která vznikají v roce 1967. Ta se později z postupně transformovala do podoby Evropské unie. Skládala se ze tří organizací: ESUO, EHS a Euratomu. Důležitý pro nás je EHS – Evropský hospodářský prostor a dále ESVO – Evropské sdružení volného obchodu. EHS jak funguje dnes, vzniká v roce 1994, smluvními stranami se stává Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Švýcarsko se namísto toho stává členem  ESVO. ESVO a EHS následně uzavírají spolupráci s EU a dá se tak říci že tyto organizace jsou nad EU, protože zahrnují více států. Čeho se ustanovení EHS netýkají? Společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky (dohoda nicméně obsahuje ustanovení o obchodu se zemědělskými a rybářskými produkty), celní unie, společné obchodní politiky, společné zahraniční a bezpečnostní politiky, oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (nicméně všechny země ESVO jsou součástí schengenského prostoru), ani hospodářské a měnové unie (HMU). To vše zvyšuje svobodu rozhodování států a omezuje většinu negativ proudících z EU. Zkráceně můžete těžit z výhod, které má pod sebou EU i bez toho, abyste byli členy EU. EU a Švýcarsko podepsaly více než 120 bilaterálních dohod, ovšem díky maximální svobodě Švýcarska jaké zákony a principy EU chce přijmout, může Švýcarsko ze vztahu s EU vydělávat. V poslední době dochází bohužel ve Švýcarsku k velké podpoře EU a i EU na Švýcarsko tlačí, tudíž je otázkou jak dlouho tento vztah vydrží.

Česká republika vždy vyráběla důležité věci pro celou Evropu i svět. Od té nejkvalitnější a nejproslulejší oceli v minulém století, přes automobily po kvalitní a inovativní elektrotechnická zařízení a řešení. Odchod z EU by jistě umožnil tento potenciál ČR znovu uvolnit a obchod by vzkvétal více než dnes. Alternativy jsou – jen je pro obhájce EU jednoduší říci, že bez EU jsme ztraceni.

Zdroje:

Adam Čaloud
Adam Čaloud
Odborný asistent Odchod z.s.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
ZÍSKEJTE ODZNAK A PODPOŘTE POLITICKY NEKOREKTNÍ ČLÁNKY!

Nejsme sice velké médium, ale snažíme se dělat kvalitní práci. Chcete nás podpořit? Pro naše pravidelné dárce máme odznaky zdarma! 

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ

Zůstaňme prosím ve spojení pomocí e-mailu. Budeme zasílat zajímavé a užitečné informace.