Výhodnost našeho členství v EU

Toto pojednání je spíše takovým shrnutím, nežli čímkoliv jiným, shrnu zde vše z ostatních oddílů.

Výhodnost našeho členství v EU, lež a mýtus, kterému věří až moc lidí, v médiích se její užitek a výhodnost propírá stále dokola a skoro zcela vymizelo kritické myšlení, pohled z druhé strany. Zaslepení tím skvělým pozlátkem, není většina lidí schopna připustit i nedostatky, obrovské problémy a další negativní vlivy EU.

Z ekonomické stránky jsou propagovány dotace, ekonomický růst a vývoz věcí do EU. Skutečnost může být jinde. Peněz v EU je stále stejně, jen se mění jejich koloběh. Jestliže ČR podle ministerstva financí z EU vydělala, tak to bylo na úkor jiných států a jiných občanů EU. Realita je taková že financování projektů z EU a náklady na dodržování nařízení a vyhlášek jsou tak veliké, že převyšují příjmy z dotací. Navíc dotace jsou jen přerozdělování peněz. Podle plánů EU, se v příští dekádě máme stát čistými plátci, i když se budeme bavit pouze o dotacích, což znamená, že argument ekonomické výhodnosti našeho členství vůbec nedává smysl.

S členstvím v Evropské unii je spojená velká míra byrokracie, která pramení z velkého počtu úředníků, nepřehledného souboru institucí, které EU představují. Je například velice těžké zjistit, kdo přesně inicioval návrh zákona, na základě čeho. Komunikace s EU a její úřednický aparát je neflexibilní a dává hodně prostoru ke korupci, dokonce bere i velkou část rozpočtu. Peníze, které z ČR proudí proto, aby si různí úředníci mohli v Bruselu dopřát příspěvek na zábavu. Po Lisabonské smlouvě byly naše zákony upozaděny a EU má co se týče práva navrch, část sice ještě chrání ústavní soud, ale i tak ne vše a ne pokud je i ústavní soud spíše pro Evropskou unii, ostatně jako většina moci výkonné i zákonodárná a soudní. Většina zákonů v dnešní době nepochází a nemá svůj původ v poslanecké sněmovny, ale z Evropského parlamentu. Jen samotná EU uznává 40%, ale podle Euroskeptiků by toto číslo mohlo stoupat až vysoko nad 50%.

EU dlouhodobě staví národní hodnoty na poslední místo a vyzdvihuje spíše evropské symboly a hodnoty. Když to uvedeme na naší zemi, tak šíří mezi lidmi myšlenku že jsou spíše Evropany, nežli Čechy. Vzhledem k tomu že EU vše centralizuje a sjednocuje, se není čemu divit. Skutečně skončíme ve velkém sjednoceném ultralevicovém státě bez národních hodnot? To má být přínos EU dle mnohých podporovatelů.

V EU, jakožto obrovském aparátu úředníků a politiků, je těžké najít místečko pro vyjádření. Jediné přímé vyjádření vůle občanů konkrétně ČR je v Evropském parlamentu – pouhými 21 hlasy z celkového počtu 705. Nejhorší je ovšem Komise, je totiž nejdůležitější a přitom v ní má každý stát malý vliv. Jako jediná může navrhovat zákony a vyhlášky. Toto celé je jen přijímání návrhů. Jejich splnění a kompletace je plněna tisíci úředníky a odbory, na které nikdo nevidí a nemá nad nimi dostatečný přehled (nikdo z řad občanů). Systém současné EU je nepružný, nespravedlivý a nadmíru komplikovaný. Nebude mít ČR vše jednodušší, pokud z EU odejde a bude si o všem rozhodovat jako suverénní stát?

Poslední hřebíček do rakve je Lisabonská smlouva, po které se nedá mluvit o tom, že jsme suverénní stát, který si může „dělat co chce“. Musíme dodržovat nařízení a direktivy z EU, řídit se kvótami a vyhláškami, směrnicemi, jejichž počty enormně rostou. Velkou část implementujeme do českého státního a právního systému. To nejen že dává prostor pro větší byrokracii, ale také to výrazně ubírá na samostatnosti. V dnešní době, si například nemůže člověk postavit dům, jaký chce, (splňující všechny potřebné náležitosti) a ani stát moc nemůže upravit podmínky, co se týče energetické spotřeby domu. To už je podřízeno nařízení z EU, které je k nevoli lidí a hlavně výrazně zdražilo veškeré novostavby.

Výhody z EU plynou – ekonomické (žádné jiné nejsou podstatné), ale i ty se dají kompenzovat něčím jiným, zvláště jestliže je cena za ně tak vysoká.

zDroj:

Informace a výtažky článků z ostatních stanov

Adam Čaloud
Adam Čaloud
Odborný asistent Odchod z.s.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
ZÍSKEJTE ODZNAK A PODPOŘTE POLITICKY NEKOREKTNÍ ČLÁNKY!

Nejsme sice velké médium, ale snažíme se dělat kvalitní práci. Chcete nás podpořit? Pro naše pravidelné dárce máme odznaky zdarma! 

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ

Zůstaňme prosím ve spojení pomocí e-mailu. Budeme zasílat zajímavé a užitečné informace.