Často kladené dotazy

1.

Jste politická strana?

Nejsme politickou stranou. Jsme zapsaný spolek, který spojuje všechny, kteří chtějí změnu a chtějí se stát aktivními občany, kteří se zajímají o veřejné dění, politiku a chtějí se podílet na její změně.

2.

Jaké jsou naše cíle?

Našim cílem je spojit co nejvíce z Vás, kteří společně s námi chcete změnu. Obnovit otázku nezávislosti naší země, svobody a referenda o členství v Evropské Unii. Otázky bezpečnosti a suverenity naší země jsou priority, za které podle nás stojí bojovat. Společně můžeme podnikat kroky a vyvíjet tlak na politiky pro to, aby se v naší zemi změnilo něco k lepšímu.

3.

Kdo za spolkem stojí?

Náš projekt byl založen aktivními občany, kteří se v politice nikdy neangažovali. Naši zakladatelé mimo jiné pomáhali s dovozem a výrobou roušek v době koronavirové krize. Více v sekci naši lidé.

4.

Jak se mohu zapojit?

Vážíme si každé podpory a každého zapojení do našeho projektu. Můžete nás podporovat na našich sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter a Skupina na FB). 

Můžete se taktéž stát oficiální součástí spolku. Více informací naleznete v sekci přidejte se.

5.

Proč bych se měl stát oficiální součástí Hnutí Odchod?

Jakožto registrovaný příznivec a součást našeho spolku můžete z první řady rozhodovat o tom kdy a jak bude náš spolek vystupovat, hájit zájmy České republiky a bojovat za naše společné myšlenky.

Stanete se součástí interní struktury našeho spolku, budete moci rozhodovat o důležitých věcech a pomáhat s řízením projektu a získáte přístup na všechny interní akce a srazy našeho spolku. Více o výhodách naleznete v sekci přidejte se.

6.

Proč a jak vznikl spolek Odchod?

Spolek Odchod vznikl jako reakce na selhání Evropské Unie při koronavirové krizi. Vznikl jako spojení občanů, kteří nejsou spokojeni se současnou podobou EU a se současným stavem politiky v naší zemi.

Poté co se několik lidí spojilo v naší skupině na facebooku, jsme se rozhodli pro založení spolku, aby naše práce měla větší smysl a my všichni se mohli společně podílet na šíření našich myšlenek.

7.

Platí se něco?

Jediný poplatek za registraci je 490,- ročně. Z těchto darů pomáháme řídit spolek, zajišťujeme jeho fungování, propagaci a hradíme veškeré výdaje spojené s naší činností. Veškeré finance můžete přehledně sledovat na našem transparentním účtu.

8.

Kdo se může stát součástí spolku?

Oficiální součástí našeho spolku se může stát každá osoba starší 15 let. Stát součástí se můžete i v případě, že jste členy jiného spolku, nebo politické strany. Přidat se

9.

Jste organizací nějaké politické strany?

Nejsme! Jsme nezávislým spolkem, který nebyl založen a není spravován žádnou politickou stranou. Spolek je tvořen Vámi všemi, kteří se zapojíte.

10.

Chcete odchod z Evropské Unie?

Bojujeme za nejdemokratičtější způsob, jak rozhodnout o našem členství v EU. Referendum. Věříme, že po 16 letech mají občané naší země právo rozhodnout o další budoucnosti naší země, stejnou formou jako tehdy.

V naší zemi je spousta lidí, kteří před 16 lety hlasovali jinak, než by hlasovali dnes. A také spousta těch, kteří hlasovat nemohli.

11.

Co zmůžete, když nejste v parlamentu?

Ty největší a nejvýznamnější události naší země nevznikly v parlamentu u politiků. Ale v celé zemi, mezi lidmi. Věříme, že můžeme věci měnit, pokud se aktivně ozveme a budeme zvažovat to, které politiky budeme podporovat. Každý z nás má právo projevovat svůj názor nejen ve volbách, ale každý den, kdykoliv je to třeba pro dobro naší země.

Vaše kliknutí
může pomoct ke změně

Podpořte prosím naše hnutí likem na našich Facebook stránkách. Děkujeme!